TCCA Viên Sủi 2Gram

TCCA 90 20GRTên gọi hóa chất : Trichloroisocyanuric Acid 90% 2 Gram , TVie6nvie6n sủi 2 Gram

Thành phần hóa chất TCCA 2 GramC3Cl3N3O3

Số Cas TCCA 2 Gram87-90-1

Hình thức hóa chất TCCA  2 Gram: dạng viên 2 gram

Quy cácTCCA  2 Gram: 5 kg/ xô, hoặc 25 kg/ thùng

Xuất xứ hóa chất TCCA  2 Gram: Trung Quốc Xem Thêm