Silicon Đánh Bóng Vỏ Xe (Silicon Momentive Thái Lan)

bong vo xe1.Tên hàng hóa: Silicon Momentive, Silicon đánh bóng vỏ xe, Silcon Thái Lan

2.Nhận dạng Silicon đánh bóng vỏ xe: dạng sệt màu trắng sữa

3.Cảnh báo Silicon đánh bóng vỏ xe: Tránh tiếp xúc trực tiếp lên mắt.

4.Định lượng Silicon đánh bóng vỏ xe: 20 kg/ can

5.Thành phần Silicon đánh bóng vỏ xe: Chất nhũ hóa gốc polydimethylsiloxane

6.Ngày sản xuất Silicon đánh bóng vỏ xe: Xem trên bao bì

7.Hạn sử dụng Silicon đánh bóng vỏ xe: 18 tháng kể từ ngày sản xuất

8.Nhà sản xuất Silicon đánh bóng vỏ xe: Tập đoàn Down Corning

9.Nguồn gốc Silicon đánh bóng vỏ xe: Thái Lan Xem Thêm