PAC trắng

Tên sản phẩm: PAC trắng

Xuất xứ: Ấn Độ

Hàm Lượng: 31% min

Định Lượng: Bao 25kg

Công dụng: lắng tụ

 

Danh mục: