Chlorine Niclon 70%

Chlorine sát khuẩn tốt, dùng trong thủy sản, sử lý nước, thú y…. khử trùng, sát khuẩn nước bể bơi, nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh…

Chlorine có tính khử trùng cao với phạm vi rộng các chủng loại vi khuẩn.

Chlorine có thể loại bỏ một số mùi, một số hợp chất độc hại trong nước

Chlorine có thể loại bỏ một số mùi, một số hợp chất độc hại trong nước

Danh mục: , Từ khóa: