Chlorine Aquafit

    Chlorine có tính khử trùng cao với phạm vi rộng các chủng loại vi khuẩn.

    Chlorine có thể loại bỏ một số mùi, một số hợp chất độc hại trong nước

    Chlorine có thể loại bỏ một số mùi, một số hợp chất độc hại trong nước

    Danh mục: Từ khóa: