Enzyme Protease (Enzyme Tiêu Hóa Protein)

Cung cap Enzyme proteaseTên gọi: Enzyme tiêu hóa, Enzyme đường ruột, Enzyme Protease, Enzyme bổ sung thức ăn tôm, Enzyme Tiêu Hóa Protein

Thành phần: Enzyme Protease hàm lượng cao 

Hình thức Enzyme đường ruột, Enzyme Protease : dạng bột màu vàng

Quy cách Enzyme đường ruột, Enzyme Protease : 1 kg/ gói – 20 gói/ thùng

Xuất xứ Enzyme đường ruột, Enzyme Protease: Pháp

Xem thêm