Chlorine Hi Chlon 70% (Chlorine Nhật Bản)

Chlorine 70 Nhat Ban Chlorine Hi ChlonTên gọi hóa chất: Calcium Hypochlorite hay Chlorine Nippon Soda, Chlorine Hi-Chlon 70, Chlorine Nhật

Số CAS Chlorine Nippon: 7778-54-3

Thành phần hóa chất Chlorine Nippon: Ca(ClO)2 nồng độ 70%

Hình thức hóa chất Chlorine Nippon: Dạng hạt trắng đục

Quy cách Chlorine Nippon: 45 kg/ thùng

Xuất xứ hóa chất: Nippon Group – Nhật Bản Xem thêm

Chlorine Niclon 70G (Chlorine Nhật Bản)

Chlorine 70 Nhat Ban Chlorine Niclon 70GTên gọi hóa chất: Calcium Hypochlorite hay Chlorine Niclon 70G, Chlorine Nhật

Số CAS Chlorine Niclon: 7778-54-3

Thành phần hóa chất Chlorine Niclon: Ca(ClO)2 nồng độ 70%

Hình thức hóa chất Chlorine Niclon: Dạng hạt trắng đục

Quy cách Chlorine Niclon: 45 kg/ thùng

Xuất xứ Chlorine Niclon: Tosoh Nhật Bản Xem thêm