Calcium Hypochlorite 70% (Chlorine THT)

Chlorine Trung Quoc 45 kg calcium Hypochlorite THTTên gọi hóa chất: Calcium Hypochlorite 70% hay Chlorine THT

Số CAS Chlorine THT: 7778-54-3

Thành phần hóa chất Chlorine THT: Ca(ClO)2 nồng độ 70% min

Hình thức hóa chất Chlorine THT: Dạng hạt trắng đục

Quy cách Chlorine THT: 45 kg/ thùng

Xuất xứ Chlorine THT: Trung Quốc

Xem thêm

Calcium Hypochlorite 70% (Chlorine Cá Heo 40 Kg)

Super Chlor Chlorine 70 Trung quocTên gọi hóa chất: Calcium Hypochlorite hay Chlorine Cá Heo

Số CAS Chlorine Cá Heo: 7778-54-3

Thành phần hóa chất Chlorine Cá Heo: Ca(ClO)2 nồng độ 70% min

Hình thức hóa chất Chlorine Cá Heo: Dạng hạt trắng đục

Quy cách Chlorine Cá Heo: 40 kg/ thùng

Xuất xứ Chlorine Cá Heo: Trung Quốc Xem Thêm

Calcium Hypochlorite 70% (Chlorine Cá Heo 50 Kg)

chlorine 70  trung quoc 50 kgTên gọi hóa chất: Calcium Hypochlorite hay Chlorine Cá Heo

Số CAS Chlorine Cá Heo: 7778-54-3

Thành phần hóa chất Chlorine Cá Heo: Ca(ClO)2 nồng độ 70%

Hình thức hóa chất Chlorine Cá Heo: Dạng hạt trắng đục

Quy cách Chlorine Cá Heo: thùng lục giác 50 kg/ thùng

Xuất xứ Chlorine Cá Heo: Trung Quốc Xem Thêm