- Hướng Dẫn Sử Dụng Chlorine Nhật Niclon 70G

Sodium Bicarbonate Thực Phẩm (Sodium Bicar Ý)

Sodium Bicarbonate Food Bicar Y Tang Kiem Ao TomTên gọi hóa chất: Sodium Bicarbonate Thực Phẩm ;Baking Soda; Soda Lạnh

Số CAS Sodium Bicarbonate Thực Phẩm: 144-55-8

Thành phần hóa chất Sodium Bicarbonate Thực Phẩm: NaHCO99%min

Hình thức hóa chất Sodium Bicarbonate Thực Phẩm: Dạng bột tinh thể màu trắng

Quy cách Sodium Bicarbonate Thực Phẩm: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Sodium Bicarbonate Thực Phẩm: Solvay Ý Xem thêm

Vi Sinh Xử Lý Nước Nguyên Liệu

Vi Sinh Xu Ly Nuoc Nguyen Lieu Vi Sinh MyTên gọi hóa chất: Vi sinh nguyên liệu xử lý nước, vi sinh nguyên liệu xử lý đáy, vi sinh xử lý ao nuôi tôm.

Thành phần vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Bao gồm Bacilus Subtilis và Bacilus Licheniformis. Tổng số vi sinh xử lý nước có lợi> 4 x 109

Hình thức vi sinh nguyên liệu xử lý nước: dạng bột hỗn hợp

Quy cách vi sinh nguyên liệu xử lý nước: 227 gram/gói, 12.5kg/ xô. Nguyên đai nguyên kiện nhập khẩu từ Mỹ.

Xuất xứ vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Mỹ

 

Xem thêm

Vi Sinh Đường Ruột Nguyên Liệu (Vi Sinh Nuôi Tôm)

JpegTên gọi: BioPlus ® YC, vi sinh nguyên liệu, vi sinh tiêu hóa, vi sinh đường ruột, vi sinh cho tôm và thức ăn gia súc

Thành phần BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: Bacillus Licheniformis, Bacillus Subtilis. Mỗi loại có nồng độ đậm đặc thấp nhất 1,6 x 109 CFU/g

Hình thức BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: dạng hạt nhỏ màu trắng

Quy cách BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: 20 kg/ bao

Xuất xứ BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: CHR Hansen Cộng Hòa Séc

Xem thêm

- Hướng Dẫn Sử Dụng PAC 31% Xử Lý Nước

Chloramine B (Chất Diệt Khuẩn Nước)

Chloramine B xu ly nuocTên gọi hóa chất: Chloramine-B, chất diệt khuẩn nước cấp

Thành phần hóa chất Chloramine B:  C6H5ClNO2S·Na ( Active Chlorine 26% Min )

Hình thức hóa chất Chloramine B: Màu trắng dạng bột như hạt bột ngọt, có mùi đặc trưng

Quy cách Chloramine B: 25 kg/ thùng

Xuất xứ hóa chất Chloramine B: Trung Quốc Xem thêm

Sodium Bicarbonate Ý (Tăng Kiềm Ao Tôm)

Sodium Bicarbonate Y NaHCO3 SolvayTên gọi hóa chất: Sodium Bicarbonate Ý,  BICAR® Z; Baking Soda; Soda Lạnh; Soada Tăng Kiềm

Số CAS sodium bicarbonate BICAR® Z: 144-55-8

Thành phần hóa chất sodium bicarbonate  BICAR® Z: NaHCO99%min

Hình thức hóa chất sodium bicarbonate  BICAR® Z: Dạng bột, màu trắng

Quy cách sodium bicarbonate BICAR® Z: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất BICAR® Z: Solvay Ý Xem thêm