- Hướng Dẫn Sử Dụng Sodium Bicarbonate NaHCO3 Tăng Kiềm Ao Nuôi Tôm

BioPlus ® YC Cộng Hòa Séc (Vi Sinh Đường Ruột)

JpegTên gọi: BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa, vi sinh đường ruột, vi sinh cho tôm và thức ăn gia súc

Thành phần BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: Bacillus Licheniformis, Bacillus Subtilis. Mỗi loại có nồng độ đậm đặc thấp nhất 1,6 x 109 CFU/g

Hình thức BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: dạng hạt nhỏ màu trắng

Quy cách BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: 20 kg/ bao

Xuất xứ BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: CHR Hansen Cộng Hòa Séc Xem Thêm

Sodium Bicarbonate Food Mỹ (NaHCO3)

Sodium BicarbonateTên gọi hóa chất: Sodium Bicarbonate ;Baking Soda; Sodium Acid Carbonate; Sodium Hydrogen Carbonate; Carbonic Acid Monosodium Salt; Monosodium Hydrogen Carbonate; Monosodium Carbonate; Meylon; Bicarbonate of Soda.

Số CAS Sodium Bicarbonate: 144-55-8

Thành phần hóa chất Sodium Bicarbonate: NaHCO3

Hình thức hóa chất Sodium Bicarbonate: Dạng bột, màu trắng

Quy cách Sodium Bicarbonate: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Sodium Bicarbonate: Mỹ (Natural Soda, Sodium Bicarbonate USP) Xem thêm

Sodium Bicarbonate Food Ý (Solvay)

Sodium-Bicarbonate-Solvay-YTên gọi hóa chất: Sodium Bicarbonate ;Baking Soda; Sodium Acid Carbonate; Sodium Hydrogen Carbonate; Carbonic Acid Monosodium Salt; Monosodium Hydrogen Carbonate; Monosodium Carbonate; Meylon; Bicarbonate of Soda.

Số CAS Sodium Bicarbonate: 144-55-8

Thành phần hóa chất Sodium Bicarbonate: NaHCO3

Hình thức hóa chất Sodium Bicarbonate: Dạng bột, màu trắng

Quy cách Sodium Bicarbonate: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Sodium Bicarbonate: Solvay Ý Xem thêm

- Hướng Dẫn Sử Dụng Chlorine 70% (Calcium Hypochlorite 70%) Sát Khuẩn Ao Nuôi Tôm

- Hướng Dẫn Sử Dụng Formol 37% (Formaline) Sát Khuẩn Ao Nuôi Tôm

BioPlus ® YC Đan Mạch (Vi Sinh Đường Ruột)

IMG_2150Tên gọi: BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa, , vi sinh đường ruột, vi sinh cho tôm và thức ăn gia súc.

Thành phần BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: Bacillus Licheniformis, Bacillus Subtilis. Mỗi loại có nồng độ đậm đặc thấp nhất 1,6 x 109 CFU/g

Hình thức BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: dạng hạt nhỏ màu trắng

Quy cách BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: 20 kg/ bao

Xuất xứ BioPlus ® YC, vi sinh tiêu hóa: CHR Hansen Đan Mạch Xem Thêm

- Hướng Dẫn Sử Dụng BKC 80% (Benzalkonium Chloride) Sát Khuẩn Ao Nuôi Tôm