Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao Tôm (Vi Sinh Phân Hủy Bùn Đáy Ao Tôm)

vi sinh xu ly day ao tom hieu quaTên gọi hóa chất: Vi sinh nguyên liệu xử lý nước, vi sinh nguyên liệu xử lý đáy, vi sinh xử lý ao nuôi tôm, vi sinh tẩy nhớt bạc ao nuôi tôm, vi sinh cắt tảo lam, vi sinh cắt tảo đỏ , vi sinh hạ khí độc , vi sinh phân hủy bùn đáy ao nuôi tôm, vi sinh xử lý đáy ao tôm

Thành phần vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Bao gồm Bacilus Subtilis và Bacilus Licheniformis . Tổng số vi sinh xử lý nước có lợi > 4 x 10cfu/gram

Hình thức vi sinh nguyên liệu xử lý nước: dạng bột hỗn hợp

Quy cách vi sinh nguyên liệu xử lý nước: 500 gram/gói.

Xuất xứ vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Mỹ

Xem thêm

Vi Sinh BZT Xử Lý Đáy Ao Tôm (Vi Sinh Hạ NO2)

vi sinh xu ly day vi sinh ha khi doc no2Tên gọi hóa chất: Vi sinh nguyên liệu xử lý nước, vi sinh nguyên liệu xử lý đáy, vi sinh xử lý ao nuôi tôm, vi sinh tẩy nhớt bạc ao nuôi tôm, vi sinh cắt tảo lam, vi sinh cắt tảo đỏ , vi sinh hạ khí độc , vi sinh hạ NO2, vi sinh khử NO2

Thành phần vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Bao gồm Bacilus Subtilis và Bacilus Licheniformis , Bacillus Amyloliquefaciens , Bacillus Pumilus. Tổng số vi sinh xử lý nước có lợi > 5 x 10cfu/gram

Hình thức vi sinh nguyên liệu xử lý nước: dạng bột hỗn hợp

Quy cách vi sinh nguyên liệu xử lý nước: 227 gram/gói.

Xuất xứ vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Mỹ

Xem thêm

Men Ruột Đậm Đặc Nuôi Tôm (Men Tiêu Hóa)

vi sinh duong ruot cho tomTên gọi: Vi sinh đường ruột, men đường ruột, vi sinh nguyên liệu, vi sinh tiêu hóa, vi sinh đường ruột, vi sinh cho tôm và thức ăn gia súc , vi sinh chống đứt khúc đường ruột.

Thành phần  vi sinh chống đứt khúc đường ruột, vi sinh tiêu hóa: Bacillus Licheniformis, Bacillus Subtilis. Mỗi loại có nồng độ đậm đặc thấp nhất 1,6 x 109 CFU/g

Hình thức  vi sinh chống đứt khúc đường ruột, vi sinh tiêu hóa: dạng hạt nhỏ màu trắng

Quy cách  vi sinh chống đứt khúc đường ruột, vi sinh tiêu hóa: 227 gr/gói

Xuất xứ  vi sinh chống đứt khúc đường ruột, vi sinh tiêu hóa: Nhập khẩu châu Âu

Xem thêm

Vi Sinh Khử NO2, Cắt Tảo Lam, Tảo Đỏ Hiệu Quả

vi sinh nguyen lieu vi sinh cat tao lam vi sinh cat tao do vi sinh cat tao tot nhatTên gọi hóa chất: Vi sinh nguyên liệu xử lý nước, vi sinh nguyên liệu xử lý đáy, vi sinh xử lý ao nuôi tôm, vi sinh tẩy nhớt bạc ao nuôi tôm, vi sinh cắt tảo lam, vi sinh cắt tảo đỏ , vi sinh hạ khí độc , vi sinh khử NO2

Thành phần vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Bao gồm Bacilus Subtilis và Bacilus Licheniformis , Bacillus Amyloliquefaciens , Bacillus Pumilus. Tổng số vi sinh xử lý nước có lợi > 5 x 10cfu/gram

Hình thức vi sinh nguyên liệu xử lý nước: dạng bột hỗn hợp

Quy cách vi sinh nguyên liệu xử lý nước: 227 gram/gói.

Xuất xứ vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Mỹ

Xem thêm

Vi Sinh Nuôi Tôm Hiệu Quả

vi sinh nguyen lieu vi sinh xu ly day ao nuoi tomTên gọi hóa chất: Vi sinh nguyên liệu xử lý nước, vi sinh nguyên liệu xử lý đáy, vi sinh xử lý ao nuôi tôm, vi sinh tẩy nhớt bạt ao nuôi tôm

Thành phần vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Bao gồm Bacilus Subtilis và Bacilus Licheniformis. Tổng số vi sinh xử lý nước có lợi > 4 x 109 cfu/gr

Hình thức vi sinh nguyên liệu xử lý nước: dạng bột hỗn hợp

Quy cách vi sinh nguyên liệu xử lý nước: 227 gram/gói

Xuất xứ vi sinh nguyên liệu xử lý nước: Mỹ

Xem thêm

Khoáng Tạt Nuôi Tôm Hiệu Quả (Khoáng Nguyên Liệu)

khoang tat nuoi tom khoang tat in do khoang tat tot nhat khoang bo sung nuoi tomTên gọi : Khoáng tạt bổ sung ao nuôi tôm, khoáng tạt nuôi tôm, khoáng tạt nguyên liệu, khoáng indo, khoáng chống cong thân

Thành phần khoáng tạt nuôi tôm: Trong mỗi kg có chứa:

  • FeSO4 (min-max) : 5.800-6000mg
  • ZnSO4 (min-max): 3.500-4.000mg
  • P2O3 (min-max): 48.500-50.000mg
  • Kl (min-max): 48-50mg
  • MgSO4 (min-max): 1950-2000mg
  • CoSO4 (min-max): 2.5-3mg
  • CaHPO4 (min-max): 97.000-100.000mg
  • Na2SeO4 (min-max): 48-50mg
  • Chất đệm:  vừa đủ 1kg

Hình thức khoáng tạt nuôi tôm: dạng bột

Quy cách khoáng tạt nuôi tôm: 20 kg/bao

Xuất xứ khoáng tạt nuôi tôm: Indonesia

Xem thêm

Iodine 30% chai 1 lit ( Iodine đậm đặc )

iodine chai 1 lit iodine sat khuan iodine nguyen lieuTên gọi dung dịch iodine 30% sát khuẩn ao tôm: Iodophor , idine 30% đậm đặc, iodine sát khuẩn ao nuôi tôm hiệu quả

Thành phần dung dịch iodine 30% sát khuẩn ao tôm: Dung dịch iodine, tá dược vừa đủ 1 lit.

Hình thức dung dịch iodine 30% sát khuẩn ao tôm: dạng dung dịch

Quy cách thuốc trị bệnh tôm hiệu quả: chai sành 1 lit, 12 chai/ thùng

Xuất xứ dung dịch iodine 30% sát khuẩn ao tôm: Malaysia

Xem thêm

Enzyme Protease (Enzyme Tiêu Hóa Protein)

Cung cap Enzyme proteaseTên gọi: Enzyme tiêu hóa, Enzyme đường ruột, Enzyme Protease, Enzyme bổ sung thức ăn tôm, Enzyme Tiêu Hóa Protein

Thành phần: Enzyme Protease hàm lượng cao 

Hình thức Enzyme đường ruột, Enzyme Protease : dạng bột màu vàng

Quy cách Enzyme đường ruột, Enzyme Protease : 1 kg/ gói – 20 gói/ thùng

Xuất xứ Enzyme đường ruột, Enzyme Protease: Pháp

Xem thêm

BioZyme Tăng Trọng Và Áo Thức Ăn Tôm

Bio zyme ao thuc an tom tang trong tomTên gọi : Bio Zyme , vi sinh nguyên liệu, vi sinh tiêu hóa, chất áo thức ăn, chất áo thuốc tôm, chất tăng trọng cho tôm

Thành phần vi sinh tăng trọng Bio Zyme : Bao gồm Bacilus Subtilis và Bacilus Licheniformis , Aciad amin , Protein và chất kết dính

Tổng số vi sinh xử lý nước có lợi > 3 x 109 cfu/g

Hàm lượng Protein 17% min

Hình thức  vi sinh tăng trọng Bio Zyme: dạng dung dịch hỗn hợp

Quy cách  vi sinh tăng trọng Bio Zyme: 1 kg/ chai  – 20 chai / thùng .

Xuất xứ  vi sinh tăng trọng Bio Zyme: Đan Mạch

Xem thêm